• GU's Facebook side
 • Intranettet Viggo

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 i VIF

 

Formandsberetning fra hovedformanden 2018

Formandsbereting fra gymnastik 2018

Referat af generalforsamling 2018

 

Onsdag den 21. marts 2018 på Langhøj Idrætscenter kl. 1900

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning af Hovedformand
 3. Miniberetninger af afdelingsformændene
 4. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskab
  1. se regnskabet for 2017
 5. Orientering om næste års budgetter
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til hovedbestyrelsen
  1. Følgende er på valg
   1. Torben Stampe (ønsker ikke genvalg)
   2. Rikke Kristensen (ønsker ikke genvalg
 8. Valg til aktivitetsudvalg (vælges på generalforsamlinger i afdelingerne umiddelbart efter hovedgeneralforsamlingen)
  1. Aktivitetsudvalgene skal bestå af mindst 3 personer, hvor kasserfunktionen kan varetages af hovedkassereren.
  2. Alle vælges for 1 år
  3. Der skal udpeges en ansvarlig person med reference til hovedbestyrelsen
 9. Valg af mindst 3 medlemmer til klubhusudvalget
  1. Gert Enevoldsen og Henrik Levring genopstiller
 10. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  1. Carsten Bjerregaard og Ejner Søby genopstiller
 12. Uddeling af pokaler
  1. Formandspokalen
  2. Lederpokalen
  3. HC pokalen
 13. Eventuelt